چالش‌های تیم ایران‌سرور در روزهای قرنطینه چه بود و چگونه مدیریت شد؟

چالش‌های تیم ایران‌سرور در روزهای قرنطینه چه بود و چگونه مدیریت شد؟
شیوع کرونا به بازارها و اکوسیستم استارتاپی ایران شوک تکان‌دهنده ای وار...